Disse problemer kræver ofte en spuling eller en rensning

1.Stoppet toilet, kloak eller kloakledning

Det mest akutte problem og som oftest løses med en spuling eller en rensning med motorsplit.

2.Stoppet afløb

Kan opstå både i køkken, bryggers og badeværelse m.m. Løses oftest med en spuling eller en rensning.

3.Stoppet køkkenvask, bryggersvask, håndvask og gulvafløb

Typisk et problem der klares med en spuling eller en rensning med motorsplit.

4.Stoppet brønd, stoppet køkkenbrønd, tagbrønd, spulebrønd og pumpebrønd

Et problem der oftest klares med en spuling og eventuel slamsugning.

5.Aflejringer i kloakledning / kloaksystem

Et problem der opstår med årene når kloaksystemet og kloakledningen har været i brug i mange år. Der kommer med tidens brug mange aflejringer i form af sæberester, kalkaflejringer, fedtaflejringer og urinaflejringer. Dette problem løses med en specialdyse der hedder en rotordyse. Denne dyse skærer simpelthen alle aflejringer i stykker og du / i får derved et kloaksystem og kloakledning der er rent igen. Efterfølgende kan systemet for det meste køre mange år igen uden problemer.

6.Trærødder i kloakledning / kloaksystem

Jeg ser og oplever ofte, at rødder fra træer er groet igennem kloakledning ved samlinger og derved får man et tilstoppet kloaksystem. Særligt ved kloaksystemer med betonrør / beton ledning men ses også ved pvc rør og pvc ledninger, hvis rørene / ledningerne ikke er skubbet ordentlig sammen, da de blev lagt og gravet ned. Rødderne og træerne har også så stor kraft, at de kan  kravle igennem samlingen. Dette problem løses med en spuling med en special dyse, som hedder en rodskærer og med denne kan jeg skære rødderne væk og derved fjerne proppen i dit / jeres kloakledning / kloaksystem.

7.Kloaklugt og lugtgener

Oplever du / I kloaklugt og lugtgener i huset, lejligheden, ejendommen eller sommerhuset kan det være ganske uudholdeligt. Det kan være fra køkkenvask, gulvafløb, toilet eller faldstammen, at lugtgenerne kommer fra. Dette problem løses ofte og for det meste med en spuling af kloaksystemet eller faldstammen.

8.Stoppet dræn fra septiktank/sandmile, markdræn eller stoppet omfangsdræn omkring huset

Dræn fra septiktank, sandmile og nedsivningsanlæg skal man forvente skal spules efter nogle års brug, da drænene bliver tilstoppet med skidt med årene. Det samme gør sig gældende for dræn og omfangsdræn, da de bliver tilstoppet med okker, skidt og andet med årene. Derfor er en spuling altid godt og drænene kan køre nogle år igen uden problemer. Ved markdræn, da kan vi spule markdrøn op til 170 meter fra lastbilen.

9.Forebyggende spuling

Det kan være godt med forebyggende spuling hvis du / i oplever problemer med dit kloaknet og kloakledninger. Det kan være, at du / i har bagfald på dit kloaksystem, kloakledninger eller faldstamme. Det kan også skyldes, at dit / jeres system er ved, at være slidt eller er af ældre dato og derfor kan det være godt med en forebyggende spuling.

Fliserensning & Algebehandling

Vi tilbyder også algebehandling & flisrens mm.

1.Algebehandling og fliserens

Er der flisepest på din terasse eller indkørsel eller alger på dit tag, murværk eller på dine fliser og vil du gerne have det renset? Jeg tilbyder fliserens med varmt vandalgebehandling af fliseralgebehandling af tag, mur og træværk m.m. Kontakt mig og hør mere.

Nordjyllands Sug og Spul - Vi løser dit problem

Nordjyllands Sug og Spul løser som nævnt disse problemer så hurtigt som muligt og ifølge aftale med dig / jer. For det meste samme dag men der kan dog være tidspunkter, hvor det ikke kan lade sig gøre. I disse tilfælde giver jeg/ dig en vurdering af, hvornår du kan forvente opgaven løst.

Ved enhver form for spuling hvor det er nødvendigt, at spule indefra og ud bliver gulve m.m. ALTID dækket ordentlig af med afdækningsmåtter inden jeg går i gang med selve spulingen.

Nordjyllands Sug og Spul tilbyder rensning med motorsplit, højtryksspuling op til 250 bars tryk / 80 liter vand i minuttet. Kloakrensning og Kloakspuling af kloakledning, kloakrør, faldstammer, brønde, stikledninger m.m.Der spules altid med rent vand hver gang.

Vi tilbyder også højtryks spuling af vandrette og lodrette flader med varmt vand. Såkaldt Hot Box spule anlæg. Derudover også højtryks spuling af kloak, kloakledninger, brønde og faldstammer m.m med varmt vand.

Slamsugning med ny miljøvenlig MAN TGL 250 handy 2 akslet citylastbil miljøzone godkendt. Den kan komme til mange steder og ikke er så hård ved vej og vejbelægning. Den kan også komme til der hvor vejen og pladsen er trang. Dette gælder også for sommerhusområder med små og smalle veje. Tanken på bilen er med flytbart stempel og med en vakuumpumpe på op til 540 m3 pr. time. Der er 140 meter højtryksspuleslange og 60 meter suge slange på bilen.

Det er vigtigt for mig, at du / i er tilfreds efter ethvert besøg.

Jeg er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Hvilket betyder jeg må transportere miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige vædsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra og er godkendt transportør til dette. Da det bliver kørt derhen hvor det bliver miljø behandlet på korrekt vis og ifølge lovgivningen.

Har du brug for hjælp?

Står du med et problem, så gør noget ved det NU. Så ring til os på telefon 25 10 25 45 når du har brug for en spuling, kloakrensning og kloakspuling.