KLOAKSERVICE TILBYDES I NORDJYLLAND

Er der problemer med din kloak, har du med stor sandsynlighed brug for kloakservice, og hos Nordjyllands Sug og Spul tilbyder jeg slamsugning, spuling og rensning af kloakledninger, faldstammer i etageejendomme, stoppet afløb, stoppet køkkenvask, stoppet håndvask, stoppet toilet, stoppet kloak, stoppet gulvafløb, stoppet brønde, stoppet køkkenbrønde, stoppet urinaler, stoppet septiktanke, stoppet pumpebrønd, stoppet vejbrønde, stoppet regnvandsbrønde og tagnedløb. Tv Inspektion af kloak, kloakledninger, faldstammer, kloakbrønde m.m.

Dette gælder både for private, erhverv og offentlige institutioner.

Jeg tilbyder kloakservice til alle, som har brug for det. Det være sig boligejere, boligselskaber, haveforeninger, kolonihaver, grundejerforeninger, erhverv og industri.

Kloakservice tilbydes til konkurrencedygtige priser og jeg rydder altid op og gør rent efter mig. Samtidig efterlader jeg tingene i en ordentlig stand efter endt arbejde.

Er du i tvivl om, hvorvidt jeg kan løse dit problem, er du altid meget velkommen til, at ringe til mig.

Kloakspuling

Kloakspuling er en af mine kerneopgaver og speciale inden for kloakservice, og du kan få brug for det, hvis du har et stoppet toilet, stoppet gulvafløb, stoppet køkkenvask, stoppet håndvask, stoppet brønd. I mange tilfælde vil du dog selv kunne afhjælpe problemet ved at skylle afløbet godt igennem med varmt eller kogende vand. Brug aldrig Kaustisk Soda, da det ofte gør mere skade end gavn på kloaksystemet.

Hvis du ikke selv kan løse problemet så ring endelig og jeg vil gøre alt for, at hjælpe dig med dit kloak problem.

Septiktanke

Kloakproblemer findes i mange forskellige typer kloakker, men du skal være særlig opmærksom, hvis du har en septiktank. De færreste ved, at septiktanke skal tømmes årligt i og under særlige omstændigheder endda endnu oftere. Jeg hjælper dig /jer med, at finde ud dit/ jeres behov for tømning af septiktank.

Køkkenbrønd

Mange ejendomme og villaer fra før 1970 har det der hedder en køkkenbrønd. Denne har den funktion, at alt fedt og sæberester bliver siet fra og bundfælder i brønden. Med tiden bliver det ligesom en stor hård klump beton i brønden. Derfor skal brønden tømmes og spules. Dette skal nogle steder gøres hvert år og andre steder hvert andet år. Hvis man ikke får det gjort vil man kunne risikere, at få en stoppet køkkenvask og en stoppet kloakledning, som kan risikere, at stoppe hele ens kloakledning og kloaknet.

Fedtudskiller

Mange kantiner, storkøkkener, restauranter, og de steder hvor man har en stor produktion af mad har det der hedder en fedtudskiller. Denne skal tømmes og spules efter behov. Dette er meget forskelligt hvor ofte den skal tømmes og det afhænger af hvor stor produktion der er af mad. Nogle steder bliver den tømt 2 gange årlig og andre 4 gange årligt. Det er lovpligtigt, at man får den tømt og gør man det ikke risikerer man et stoppet kloaknet, lugtgener i køkken, kloakvand i køkken. Hvilket kan have store omkostninger og at man må lukke produktion og køkken ned. Derfor er det bedre, at være på forkant og få lavet en fast aftale med tømning og spuling af fedtudskiller. Ring og få en uforpligtende pris på dit behov for tømning og spuling.

Regnvandsbrønde

Enkelte vil opleve, at der kan opstå problemer med deres regnvandsbrønde. Det danske vejr gør, at store mængder blade, skidt, sand og jord kan finde vej til brønden. Men hvorfor er det nu et problem? Regnvandet forsvinder jo af sig selv, når det stopper med at regne, eller når vandet er sivet ned i jorden. Det er også rigtigt.

Problemet er, at en regnvandsbrønd oftest ligger helt op ad huset. Så hvis vandet ikke kan komme væk, risikerer du i værste fald, at vandet trænger ind i husets fundament, ned i en eventuel kælder hvilket kan medføre alvorlige skader på huset. Det kan bedre betale sig, at forebygge problemerne med en slamsugning og spuling af regnvandsbrønde. Dette bør udføres efter behov ca. hvert år til hvert tredje år.

Vejbrønde

Bor du på en privat vej, boligselskab eller i et boligområde med en grundejerforening er det, som hovedregel jeres ansvar, at få tømt jeres vejbrønde. Regnmængderne i Danmark har været stærkt stigende de senere år og derfor er det vigtigt, at få tømt vejbrøndende i tide så regnvandet kan komme væk og at man undgår oversvømmelse. Tømning af vejbrønde er efter behov og gøres normalt årligt eller hvert andet år. Min erfaring er, at mange steder glemmer man ofte, at få det gjort og det er for sent når skaden er sket og det er trods alt bedre, at forebygge inden der kommer kraftigt regnvejr. Ring og få en uforpligtende pris på fast tømning af jeres vejbrønde så i undgår oversvømmelse i jeres område.

Ved enhver form for spuling og slamsugning hvor det er nødvendigt, at spule/suge indefra og ud bliver gulve m.m. ALTID dækket ordentlig af med afdækningsmåtter inden jeg går i gang med selve spulingen og slamsugningen.

Nordjyllands Sug og Spul tilbyder rensning med motorsplit, højtryksspuling op til 250 bars tryk / 80 liter vand i minuttet. Spuling og rensning af kloakledning, kloakrør, faldstammer, brønde, stikledninger m.m.Der spules altid med rent vand hver gang.

Slamsugning med ny miljøvenlig MAN TGL 250 handy 2 akslet citylastbil miljøzone godkendt. Den kan komme til mange steder og ikke er så hård ved vej og vejbelægning. Den kan også komme til der hvor vejen og pladsen er trang. Dette gælder også for sommerhusområder med små og smalle veje. Tanken på bilen er med flytbart stempel og med en vakuumpumpe på op til 540 m3 pr. time. Der er 140 meter højtryksspuleslange og 60 meter suge slange på bilen.

Det er vigtigt for mig, at du / i er tilfreds efter ethvert besøg og jeg er serviceminded og går aldrig på kompromis med kvaliteten af mit arbejde.

Højtryks spuling med varmt vand

Vi tilbyder også højtryks spuling af vandrette og lodrette flader med varmt vand. Såkaldt Hot Box spule anlæg. Derudover også højtryks spuling af kloak, kloakledninger, brønde og faldstammer m.m med varmt vand.

 

JEG TILBYDER KLOAKSERVICE FOR PRIVATE, ERHVERV OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER I FØLGENDE KOMMUNER:

  •  Brønderslev Kommune
  •  Aalborg Kommune
  •  Hjørring Kommune
  •  Jammerbugt Kommune
  •  Frederikshavn Kommune
  •  Rebild Kommune

Tv Inspektion af kloak m.m.

Tv Inspektion af kloak, kloakledninger, kloakinstallationer, afløb, faldstammer, kloakbrønde m.m. tilbydes. Det kan være du gentagne gange har haft stoppet kloak og har brug for, at få det undersøgt nærmere hvad årsagen til dette er. Det kan være brud, forskydninger, rotter m.m. der gør, at det kunne være en go idé med en Tv Inspektion på dit/jeres kloaknet. Tv Inspektion kan leveres med udførlig Tv rapport, som beskriver fejl, mangler m.m. Er også behjælpelig med kontakt til forsikringsselskab samt tilbud på udbedring af eventuelle skader og brud på dit/jeres kloaknet af Autoriseret kloakmester.

Kloakservice i Nordjylland

Behovet for kloakservice er ofte akut og jeg rykker ud så hurtigt jeg kan for, at hjælpe dig med dit problem. Det kan være et stoppet toilet, stoppet køkkenvask, stoppet håndvask, stoppet gulvafløb, stoppet brønd, stoppet køkkenbrønd, stoppet kloakledning m.m. Det kan også være kloaklugt og lugtgener i form af svovlbrinte gasser der kommer ind og man kan lugte.

Jeg er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Hvilket betyder jeg må transportere miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige vædsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra og er godkendt transportør til dette. Da det bliver kørt derhen hvor det bliver miljø behandlet på korrekt vis og ifølge lovgivningen.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Er du stadig i tvivl om, hvorvidt jeg kan hjælpe dig med nogle af de problemer, du måtte have, så ring til mig og få en uforpligtende snak.

Skulle uheldet være ude - Så ring til Nordjyllands Sug og Spul på tel:+4525102545.