Er der problemer med din kloak, har du med stor sandsynlighed brug for kloakservice, og hos Nordjyllands Sug og Spul udfører vi alt indenfor kloakservice i Dronninglund.

Vi tilbyder kloakservice til alle, som har brug for det. Det kan være boligejere, boligselskaber, haveforeninger, kolonihaver, grundejerforeninger, erhverv og industri.

Kloakservice tilbydes til konkurrencedygtige priser og vi rydder altid op og gør rent efter os, så tingene bliver leveret i ordentlig stand efter endt arbejde.

Er du i tvivl om, hvorvidt vi kan løse dit problem, er du altid meget velkommen til at ringe til os.

Alt indenfor kloakservice

  • Slamsugning: Tømning af slam fra septitank, pumpebrønd eller anden beholder.
  • Spuling af kloak: Højtryksspuling af kloakrør for at fjerne snavs og blokeringer.
  • Stoppet afløb: Løsning af blokerede afløb ved hjælp af specialværktøj og teknikker.
  • Stoppet toilet: Fjernelse af blokeringer i toiletkummen ved hjælp af vakuum eller højtryksspuling.
  • Tømning af septitank: Tømning af septitank, som typisk bruges til opbevaring af spildevand fra husholdninger og mindre virksomheder.
  • Tømning af fedtudskiller: Tømning af fedtudskiller, som er designet til at adskille fedt og olie fra spildevand i større virksomheder og industrier. 

Vi kører i hele Nordjylland

Akut kloakservice i Dronninglund

Behovet for kloakservice er ofte akut og vi rykker ud så hurtigt vi kan for at hjælpe dig med dit problem. Det kan være et stoppet toilet, stoppet køkkenvask, stoppet håndvask, stoppet gulvafløb, stoppet brønd, stoppet køkkenbrønd, stoppet kloakledning m.m. Det kan også være kloaklugt og lugtgener i form af svovlbrinte gasser der kommer ind og man kan lugte.

Vi er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Hvilket betyder vi må transportere miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige væsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra og er godkendt transportør til dette. Da det bliver kørt derhen hvor det bliver miljø behandlet på korrekt vis og ifølge lovgivningen.

Har du brug for hjælp?

Er du stadig i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe dig med nogle af de problemer, du måtte have, så ring til os og få en uforpligtende snak.

Skulle uheldet være ude - Så ring til Nordjyllands Sug og Spul på 25 10 25 45.