HAR DU BRUG FOR HJÆLP? SÅ GØR NOGET VED DET NU - RING 25 10 25 45 - NÅR DU HAR BRUG FOR EN SLAMSUGNING.

Nordjyllands Sug og Spul ApS tilbyder slamsugning i Nordjylland. Vi tilbyder slamsugning i Aalborg Kommune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Frederikshavn Kommune, Rebild Kommune.

Septiktank

Tømning af septiktank

Jeg tilbyder tømning af septiktanke og andre tanke i haveforeninger, kolonihaver, villaejere, ejendomme med egen septiktank og sandmilesystem / nedsivningsanlæg, erhverv m.m. Igennem årenes løb har jeg udført mange tømninger af septiktanke.

Fedtudskiller

Tømning af fedtudskiller

De fleste erhverv med kantine, storkøkkener, restauranter, spisesteder, m.m. har en fedtudskiller og det er et lovkrav, at denne bliver tømt. Bliver den ikke tømt kan man risikere, at tilstoppe hele kloaknettet. Dette kan give store problemer for ens egen produktion og man kan blive pålagt, at betale for rensning og spuling af det kommunale kloaknet. Hvis kommunen kan påvise, at man har udledt fedt i det kommunale kloaknet på grund af manglende tømning af ens egen fedtudskiller. Dette kan blive en bekostelig affære og med mange gener efterfølgende. Derfor tilbyder jeg en fast tømningsaftale på din/jeres fedtudskiller og du/i undgår, at skulle lukke produktionen ned eller lukke restauranten helt ned en lørdag aften hvor der er fuld af gæster. Kloakvand kan komme ind i køkkenet og op af gulvafløb når systemet er tilstoppet på grund af manglende tømning. Jeg har set og oplevet mange gange hvor det er sket. Lugtgenerne er uudholdelige både for personale og gæster og der går lang tid inden lugten forsvinder fra køkken og lokalerne efter en grundig udluftning. Så derfor få tømt fedtudskilleren i tide og i et fast interval. Det er normalt 2 til 4 gange årligt, at en fedtudskiller skal tømmes og der laves en god rabataftale ved fat tømning.

Køkkenbrønd-/Fedtbrønd

Mange ejendomme, lejligheder, etageejendomme, huse og villaer fra før 1970 har det der hedder en køkkenbrønd-/fedtbrønd. Denne har den funktion, at alt fedt og sæberester bliver siet fra og bundfælder i brønden. Med tiden bliver det ligesom en stor hård klump beton i brønden. Derfor skal brønden tømmes og spules. Dette skal nogle steder gøres hvert år og andre steder hvert andet år. Hvis man ikke får det gjort vil man kunne risikere, at få en stoppet køkkenvask og en stoppet kloakledning, stoppet faldstamme, som man kan risikere, at det stopper hele ens faldstamme, kloakledning og kloaknet. Hvilket kan forårsage vandskader på ejendommen, lejligheden, huset og villaen. Derfor er det vigtigt, at få tømt sin køkkenbrønd/fedtbrønd en gang imellem. Nogle steder er det årligt og andre hvert andet eller hvert tredje år. Det er muligt, at få lavet en fast aftale med tømning og spuling af din / jeres køkkenbrønd/fedtbrønd og jeg sørger for, at få den lagt i et fast tømnings interval og du/i er fri for, at tænke på hvornår det skal gøres og du/i undgår de store gener, som en tilstoppet køkkenbrønd/fedt kan medføre. Problemet kommer oftest mest ubelejligt og når man mindst venter det.

Pumpebrønd

Har du/i en pumpebrønd til regnvand eller spildevand er det vigtigt, at få denne efterset, tømt og rengjort årligt måske oftere. Derved undgår du/i driftsstop og kloakproblemer. Min erfaring er, at det er vigtigt, at få kørt fast service på sin pumpebrønd. Jeg tilbyder slamsugning, spuling med højtryk og rengøring af pumpebrønden. Der samler sig skidt og bundfældning af sand m.m. i pumpebrønden, som pumpen ikke pumper væk. Derudover sætter fedt og sæberester sig fast på følere og man kan derved få driftsstop. Dette sker oftest når det er mest ubelejligt. Jeg kan tilbyde fast serviceaftale på din/jeres pumpebrønd på en fast aftale.

Vand i kælder/Oversvømmet kælder

Har du/i fået vand i kælderen på grund af kraftigt regnvejr, skybrud eller lignende så har i brug for en slamsuger. Det kan også skyldes et tilstoppet kloaksystem hvor der er brug for slamsugning og spuling af afløb. Ring straks og jeg vil komme så hurtigt, at det er muligt.

Toiletvogn/Pionervogn

Tømning og spuling af toiletvogn, pionervogn udføres både for private og erhverv. Det kan være på byggepladsen, festivalpladsen, offentlige arrangementer eller privat. Derudover tilbydes påfyldning af rent vand på vognen til håndvask og toiletskyl. Ring fået godt tilbud på tømningaf din/jeres toiletvogn eller pionervogn.

Tømningsaftale

Mangler du en fast tømningsaftale giver jeg gerne en pris på dette og det er muligt, at lave en fast aftale med tømning af tanken.  Alt slam bliver deponeret på forsvarlig og miljøvenlig vis på rensningsanlæg og deponi. Derudover sørger jeg selvfølgelig for, at tømningsaftalen lever op til kravene.

Nordjyllands Sug og Spul - Vi løser dit problem

Nordjyllands Sug og Spul løser som nævnt disse problemer så hurtigt som muligt og ifølge aftale med dig / jer. For det meste samme dag men der kan dog være tidspunkter, hvor det ikke kan lade sig gøre. I disse tilfælde giver jeg/ dig en vurdering af, hvornår du kan forvente opgaven løst.

Nordjyllands Sug og Spul tilbyder rensning med motorsplit, højtryksspuling op til 250 bars tryk / 80 liter vand i minuttet. Spuling og rensning af kloakledning, kloakrør, faldstammer, brønde, stikledninger m.m. Der spules altid med rent vand hver gang.

Slamsugning med ny miljøvenlig MAN TGL 250 handy 2 akslet citylastbil miljøzone godkendt. Den kan komme til mange steder og ikke er så hård ved vej og vejbelægning. Den kan også komme til der hvor vejen og pladsen er trang. Dette gælder også for sommerhusområder med små og smalle veje. Tanken på bilen er med flytbart stempel og med en vakuumpumpe på op til 540 m3 pr. time. Der er 140 meter højtryksspuleslange og 60 meter suge slange på bilen.

Det er vigtigt for mig, at du / i er tilfreds efter ethvert besøg.

Jeg er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Hvilket betyder jeg må transportere miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige vædsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra og er godkendt transportør til dette. Da det bliver kørt derhen hvor det bliver miljø behandlet på korrekt vis og ifølge lovgivningen.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Har du brug for en slamsuger? Så gør noget ved det NU. Ring tel:+4525102545 når du har brug for en slamsugning.