Slamsuger

Slamsuger


HAR DU BRUG FOR EN SLAMSUGER? SÅ GØR NOGET VED DET NU - RING 25 10 25 45 - NÅR DU HAR BRUG FOR EN SLAMSUGER.


Slamsuger Nordjylland

Søger du slamsuger Aalborg? Vi tilbyder Slamsugning i hele Nordjylland, så søger du en slamsuger - Så kontakt os nu på tel:+4525102545. Vi kan rykke ud med en slamsuger døgnet rundt - så bare ring.


Septiktank

Tømning af septiktank

Nordjyllands Sug og Spul tilbyder tømning af septiktanke og andre tanke til villaejere, i haveforeninger, kolonihaver, ejendomme med egen septiktank og sandmilesystem / nedsivningsanlæg, erhverv m.m. Ring for tilbud på Tømning af septiktank.


Fedtudskiller

Tømning af fedtudskiller

De fleste erhverv med kantine, storkøkkener, restauranter, spisesteder, m.m. har en fedtudskiller og det er et lovkrav, at denne bliver tømt. Bliver den ikke tømt kan man risikere, at tilstoppe hele kloaknettet. Dette kan give store problemer for ens egen produktion og man kan blive pålagt, at betale for rensning og spuling af det kommunale kloaknet.


Fast tømnings aftale

Derfor tilbyder jeg en fast tømningsaftale på din/jeres fedtudskiller og du/i undgår, at skulle lukke produktionen ned eller lukke restauranten helt ned en lørdag aften hvor der er fuld af gæster. Læs mere om her om >> Tømning af Fedtudskiller


Køkkenbrønd-/Fedtbrønd

Mange ejendomme, lejligheder, etageejendomme, huse og villaer fra før 1970 har det der hedder en køkkenbrønd-/fedtbrønd. Denne har den funktion, at alt fedt og sæberester bliver siet fra og bundfælder i brønden. Med tiden bliver det ligesom en stor hård klump beton i brønden. Derfor skal brønden tømmes og spules. Dette skal nogle steder gøres hvert år og andre steder hvert andet år. Hvis man ikke får det gjort vil man kunne risikere, at få en stoppet køkkenvask og en stoppet kloakledning, stoppet faldstamme, som man kan risikere, at det stopper hele ens faldstamme, kloakledning og kloaknet.

Læs mere om >> Tømning af køkkenbrønd


Pumpebrønd

Har du/i en pumpebrønd til regnvand eller spildevand er det vigtigt, at få denne efterset, tømt og rengjort årligt måske oftere. Derved undgår du/i driftsstop og kloakproblemer. Min erfaring er, at det er vigtigt, at få kørt fast service på sin pumpebrønd. Jeg tilbyder slamsugning, spuling med højtryk og rengøring af pumpebrønden. Jeg kan tilbyde fast serviceaftale på din/jeres pumpebrønd på en fast aftale.


Vand i kælder/Oversvømmet kælder

Står der vand i kælderen på grund af kraftigt regnvejr, skybrud eller lignende så har i brug for en slamsuger. Det kan også skyldes et tilstoppet kloaksystem hvor der er brug for slamsugning og spuling af afløb. Ring straks og jeg vil komme så hurtigt, at det er muligt.


Toiletvogn/Pionervogn

Tømning og spuling af toiletvogn / pionervogn udføres både for private og erhverv. Det kan være på byggepladsen, festivalpladsen, offentlige arrangementer eller privat. Derudover tilbydes påfyldning af rent vand på vognen til håndvask og toiletskyl. Ring fået godt tilbud på tømningaf din/jeres toiletvogn eller pionervogn.


Tømningsaftale

Mangler du en fast tømningsaftale giver jeg gerne en pris på dette og det er muligt, at lave en fast aftale med tømning af tanken. Alt slam bliver deponeret på forsvarlig og miljøvenlig vis på rensningsanlæg og deponi. Derudover sørger jeg selvfølgelig for, at tømningsaftalen lever op til kravene. Dette kan være fast tømning af septiktank, tømning af fedtudskiller, spuling og tømning af køkkenbrønd mm.


HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Står du med et problem, så gør noget ved det NU. Så ring tel:+4525102545 når du har brug for en slamsugning.Jeg er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Hvilket betyder jeg må transportere miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige vædsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra og er godkendt transportør til dette. Da det bliver kørt derhen hvor du bliver miljø behandlet på korrekt vis og ifølge lovgivningen.Tags: Slamsuger, Slamsugning, Slamsuger Nordjylland, Slamsuger i Nordjylland, Slamsuger Løkken, Slamsuger Brønderslev, Slamsuger Dronninglund, Slamsuger Aalborg, Slamsuger Hjallerup, Slamsuger Hjørring, Slamsuger Nørresundby, Slamsuger Frederikshavn, Slamsugning Aalborg, Slamsugning Nordjylland, Tømning af septiktank, septiktank, Tømning af fedtudskiller, Tømningsaftale, kloakservice.