Hvornår har du sidst fået renset og suget dine regnvandsbrønde, aqua dræn, sandfangs brønde og tagnedløbsrør fra tagrender?

I disse tider hvor regnmængderne og skybrud er tiltaget de senere år er det meget vigtigt, at få vedligeholdt og efterset sine regnvandsbrønde, sandfagsbrønde, tagnedløb, lyskasser og kælderskakte årligt. Jeg tilbyder slamsugning og spuling af dine/jeres brønde ved din/ jeres ejendom, hus, villa, boligselskab, grundejerforening, etageejendom, erhvervsbygning m.m.

Det jeg typisk gør, er at jeg starter med at opsuge alt hvad der er havnet nede i brøndene gennem årenes løb af blade, løvfald, sand, jord og byggematerialer m.m. og det kan godt blive til rigtig meget selvom man ikke regner lige med det.

Blandt andet blade og løvfald, som om efteråret havner i tagrender og bliver skyllet ned i regnvandsbrøndene. Sand, jord, rester fra byggematerialer havner også ofte i brøndene og de stopper til med årene. Blade, løvfald, små grene, sand og jord bliver til kompost og bundfælder i regnvandsbrønden/sandfangs brønden og på et tidspunkt stopper den til og regnvandet kan ikke længere løbe ud i faskinen eller kloaksystemet. Derved kan det give oversvømmelse og vandskader på ens grund med store gener og skader til følge. Derudover kan det også give sokkelskader, sætningsskader, vand i kælderen med følgeskader på inventar og indbo hvis regnvandet ikke kan komme væk fra ens grund. Man har pligt til, at vedligeholde sine brønde ellers kan forsikringsselskabet afvise en skade hvis de kan påvise, at man ikke har vedligeholdt sit kloaksystem.

Jeg er godkendt og registreret i affalds registeret ved Energistyrelsen. Hvilket betyder jeg må transportere miljøaffald, olie, forurenet jord, sand, olieudskillere, miljøfarlige vædsker m.m.. Tømme brønde ved firmaer herunder vaskehaller for deres affald herfra og er godkendt transportør til dette. Da det bliver kørt derhen hvor du bliver miljø behandlet på korrekt vis og ifølge lovgivningen.

Få tilset dine regnvandsbrønde årligt

Jeg anbefaler, at man får tilset sine regnvandsbrønde, Aqua dræn, lyskasser, kælderskakt, sandfangs brønde og tagnedløb årligt og får dem tømt årligt eller hvert andet eller tredje år. Alt efter behov og det varierer meget fra sted til sted. Det er muligt, at få lavet en fastaftale og jeg sørger for, at det gjort og du/i er fri for, at tænke på det hver gang der er kraftigt regnvejr eller skybrud. Fast aftale tilbydes til private husejere, villaejere, boligselskaber, boligforeninger, grundejerforeninger, gårdlaug, erhvervsvirksomheder, med flere.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Står du med et problem, så gør noget ved det NU. Så ring oå telefon 25 10 25 45 når du har brug for en rensning af regnvandsbrønd-/Sandfangs brønd.