Priser på Slamsugning og Spuling af kloak

Slamsugning

Med miljøvenlig ny og lille lastbil slamsuger kan jeg tømme brønde, fedtudskillere, regnvandsbrønde, vejbrønde, auqadræn, septiktanke, pumpebrønde og kældre for vand, slam m.m.

Pris fra 850,-

Spuling

Spuling af kloakledning, brønde, dræn, tilstoppet kloakledning, stoppet faldstamme, stoppet vask, stoppet køkkenvask, afløb og stoppet gulvafløb. Højtryksspulingen tilbydes med ny og lille miljøvenlig lastbil hvor jeg kan spule med op til 250 bars tryk og med 80 liter vand i minuttet. Der spules altid med rent vand ved enhver spuling.

Pris fra 825,-

Spuling med rotordyse

Med en specialdyse, som hedder en rotordyse kan jeg fjerne indvendige aflejringer indvendigt i kloakrørene, faldstammen og kloakledningen. Disse aflejringer kommer efter årenes brug af ens kloaksystem og aflejringer, fedtaflejringer, kalk og urinaflejringer bliver med tiden opbygget i systemet, som i sidste ende eller ofte pludselig stopper hele kloaksystemet. Dette opleves ofte og særligt fra afløb fra køkkenvask.

Pris fra 875,-

Spuling med rodskæredyse

Med en specialdyse, som hedder en rodskæredyse kan jeg bortfræse rødder fra buske og træer i kloaksystemet. Når buskene og træerne bliver store kan rødderne gro ind i kloakledningen og brøndene. Derved får man pludselig en tilstoppet kloakledning og dette opleves særligt hvis man har en kloakledning lavet af betonrør. Der sker det at rødderne søger og trækker ind ved samlinger. Dette problem også ved pvc rør dog ikke så ofte. Med de skærende vandstråler, som dysen har bortfræses rødderne og man kan undgå opgravning af ens kloakledning. Samtidig får man en kloakledning der fungerer igen.

Pris fra 875,-

Kombineret slamsugning og spuling

Ved stoppet kloak, stoppet kloakledning, stoppet septiktank, stoppet fedtudskiller, stoppet regnvandsbrønde, stoppet vejbrønde, vand i kælder hvor det er nødvendigt både, at suge og spule samtidigt.

Pris fra 895,-

Rensning med lille motorsplit af køkkenvask eller håndvask m.m.

Pris fra 595,-

Rensning med stor motorsplit af køkkenvask eller håndvask m.m.

Med en motordrevet maskine på 220 volt strøm og en rensewire kan jeg rense afløb fra køkkenvask og faldstammer samt mindre afløb fra 32 mm håndvask på badeværelse. Derudover også fra bryggers vask, vaskemaskine og gulvafløb m.m.

Pris fra 795,- 

Fliserens & Algebehandling - Pris er efter tilbud

Algebehandling af fliser, tag, mur og træværk m.m. Ring for tilbud. 

Mandetime inkl. servicebesøg

Pris fra 450,-

*Alle priser er eksklusiv moms

*Ved spuling tillægges en afgift på vand på 50,- kr. pr. spuling og ved slamsugning tillægges afgift til renseanlæg og deponi på 165,- kr. pr. m3 (pr.1000 liter).

Hvis du er i tvivl om pris og gerne vil have en pris på netop din opgave eller dit problem. Så er du meget velkommen til, at ringe på tel: 25 10 25 45 eller sende en mail på info@sugogspul.dk og få en uforpligtende pris eller uforpligtende tilbud.