Stoppet Tagbrønd

Stoppet Tagbrønd

Stoppet Tagbrønd - Vedligeholdelse

Hvis du står med en stoppet tagbrønd, kan dette ofte skyldes at du ikke har fået den årlige anbefalede rensning & spuling.

En Tagbrønd er som regel placeret ved nedløbet fra tagrenderne.Tagbrønde skal jævnligt renses for ikke at tilstoppe, da der i bunden af tagbrønden opsamles kviste, blade, mos og lignende.

Ved cementstenstage vil der også samle sig en del sand i tagbrønden. Hvis tagbrønden ikke renses, vil afgangsrøret til kloak sandsynligvis stoppe til med tiden. Det anbefales derfor at tømme tagbrønden for sand og slam mindst 1 gang årligt.


DISSE PROBLEMER KRÆVER OFTE EN SPULING ELLER EN RENSNING

1.Stoppet toilet, kloak eller kloakledning

2.Stoppet afløb

3.Stoppet køkkenvask, bryggersvask, håndvask og gulvafløb

4.Stoppet brønd, stoppet køkkenbrønd, tagbrønd, spulebrønd og pumpebrønd

5.Aflejringer i kloakledning / kloaksystem

6.Trærødder i kloakledning / kloaksystem

7.Kloaklugt og lugtgener

8.Stoppet dræn fra septiktank/sandmile, markdræn eller stoppet omfangsdræn omkring huset

9.Forebyggende spuling

Nordjyllands Sug og Spul - Vi løser dit problem

Nordjyllands Sug og Spul løser som nævnt disse problemer så hurtigt som muligt og ifølge aftale med dig / jer. For det meste samme dag men der kan dog være tidspunkter, hvor det ikke kan lade sig gøre. I disse tilfælde giver jeg/ dig en vurdering af, hvornår du kan forvente opgaven løst.

Ved enhver form for spuling hvor det er nødvendigt, at spule indefra og ud bliver gulve m.m. ALTID dækket ordentlig af med afdækningsmåtter inden jeg går i gang med selve spulingen.

Nordjyllands Sug og Spul tilbyder rensning med motorsplit, højtryksspuling op til 250 bars tryk / 80 liter vand i minuttet. Spuling og rensning af kloakledning, kloakrør, faldstammer, brønde, stikledninger m.m.Der spules altid med rent vand hver gang.

Slamsugning med ny miljøvenlig MAN TGL 250 handy 2 akslet citylastbil miljøzone godkendt. Den kan komme til mange steder og ikke er så hård ved vej og vejbelægning. Den kan også komme til der hvor vejen og pladsen er trang. Dette gælder også for sommerhusområder med små og smalle veje. Tanken på bilen er med flytbart stempel og med en vakuumpumpe på op til 540 m3 pr. time. Der er 140 meter højtryksspuleslange og 60 meter suge slange på bilen.

Det er vigtigt for mig, at du / i er tilfreds efter ethvert besøg.


HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Står du med et problem, så gør noget ved det NU. Så ring tel:+4525102545 når du har brug for en spuling / rensning.