Kloakservice Priser

Kloakservice Priser

Priser på Slamsugning og Spuling af kloak


Der gives altid 5 % kontantrabat på fakturaen ved kontant betaling.


Slamsugning pr. time 800,-

Med miljøvenlig ny og lille lastbil slamsuger kan jeg tømme brønde, fedtudskillere, regnvandsbrønde, vejbrønde, auqadræn, septiktanke, pumpebrønde og kældre for vand, slam m.m.


Spuling pr. time 800,-

Spuling af kloakledning, brønde, dræn, tilstoppet kloakledning, stoppet faldstamme, stoppet vask, stoppet køkkenvask, afløb og stoppet gulvafløb. Højtryksspulingen tilbydes med ny og lille miljøvenlig lastbil hvor jeg kan spule med op til 250 bars tryk og med 80 liter vand i minuttet. Der spules altid med rent vand ved enhver spuling.


Spuling med rotordyse pr. time 825,-

Med en specialdyse, som hedder en rotordyse kan jeg fjerne indvendige aflejringer indvendigt i kloakrørene, faldstammen og kloakledningen. Disse aflejringer kommer efter årenes brug af ens kloaksystem og aflejringer, fedtaflejringer, kalk og urinaflejringer bliver med tiden opbygget i systemet, som i sidste ende eller ofte pludselig stopper hele kloaksystemet. Dette opleves ofte og særligt fra afløb fra køkkenvask.


Spuling med rodskæredyse pr. time 825,-

Med en specialdyse, som hedder en rodskæredyse kan jeg bortfræse rødder fra buske og træer i kloaksystemet. Når buskene og træerne bliver store kan rødderne gro ind i kloakledningen og brøndene. Derved får man pludselig en tilstoppet kloakledning og dette opleves særligt hvis man har en kloakledning lavet af betonrør. Der sker det at rødderne søger og trækker ind ved samlinger. Dette problem også ved pvc rør dog ikke så ofte. Med de skærende vandstråler, som dysen har bortfræses rødderne og man kan undgå opgravning af ens kloakledning. Samtidig får man en kloakledning der fungerer igen.


Kombineret slamsugning og spuling pr. time 850,-

Ved stoppet kloak, stoppet kloakledning, stoppet septiktank, stoppet fedtudskiller, stoppet regnvandsbrønde, stoppet vejbrønde, vand i kælder hvor det er nødvendigt både, at suge og spule samtidigt.


Rensning med motorsplit af køkkenvask eller håndvask m.m. pr. time 550,- 

Med en motordrevet maskine på 220 volt strøm og en rensewire kan jeg rense afløb fra køkkenvask og faldstammer samt mindre afløb fra 32 mm håndvask på badeværelse. Derudover også fra bryggers vask, vaskemaskine og gulvafløb m.m.   


Algebehandling - Pris er efter tilbud

Algebehandling af fliser, tag, mur og træværk m.m. Ring for tilbud. 


Mandetime inkl. servicebesøg 425,-


Kørsel pr. time 450,-

Udkald tillæg alle hverdage efter kl. 17.00, 800,-

Udkald tillæg Fredag fra kl. 17.00 + Lørdag indtil 17.00, 800,-

Udkald tillæg Lørdag fra kl. 17.00 + Søndag indtil Mandag kl. 06.00, 1500,-


Alle priser er eksklusive moms.


Der gives altid 5 % kontantrabat på fakturaen ved kontant betaling.


Ved spuling tillægges en afgift på vand på 50,- kr. pr. spuling og ved slamsugning tillægges afgift til renseanlæg og deponi på 165,- kr. pr. m3 (pr.1000 liter).


Hvis du er i tvivl om pris og gerne vil have en pris på netop din opgave eller dit problem. Så er du meget velkommen til, at ringe på tel:+4525102545 eller sende en mail på info@sugogspul.dk og få en uforpligtende pris eller uforpligtende tilbud.

Kloakservice Nordjylland

JEG TILBYDER KLOAKSERVICE FOR PRIVATE, ERHVERV OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER I FØLGENDE KOMMUNER:

  •  Brønderslev Kommune
  •  Aalborg Kommune
  •  Hjørring Kommune
  •  Jammerbugt Kommune
  •  Frederikshavn Kommune
  •  Rebild Kommune
Nordjyllands Sug og Spul Bil

Spuling,- Rensning,- Kloakspuling Priser & Slamsugning Priser

Hvis du er i tvivl om pris og gerne vil have en pris på netop din opgave eller dit problem.

Så er du meget velkommen til, at ringe på tel:+4525102545 eller sende en mail på info@sugogspul.dk og få en uforpligtende pris eller uforpligtende tilbud.